Welkom


In 2010 besloot ik, na een carrière van meer dan 10 jaar consultancy, om een eigen bedrijf “9to5” op te richten en mijn activiteiten als freelance consultant verder te zetten.  De naam is een (impliciete) knipoog naar de momenten waarop een team een tandje bijsteekt om toch dat doel te bereiken.

Ik begon mijn loopbaan in 1999 als Java/Java EE ontwikkelaar.  Na enkele jaren groeide ik door naar een architectuurrol, en later naar een team lead / Scrum master rol.  Meer en meer groeide mijn interesse in de richting van procesverbetering en ontwikkelingsmethodologie, met agile methodologieën in het bijzonder.

Als team lead tracht ik enerzijds te verzekeren dat ik met een coherent team kan werken aan een kwalitatief product, dat “on time” en “on budget” wordt opgeleverd.  Anderzijds sta ik garant voor een frequente en goede communicatie aan projectmanagers en eindklanten.

Joeri Leemans,

9to5.